DZIEŃ DZIECKA

W dniu 2 czerwca 2012 roku na terenie OSP w Kazimierzowie dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowały go wspólnie Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną przy wsparciu Rady Sołeckiej w Kazimierzowie. Pogoda nie do końca dopisywała, jednak nie przeszkodziło w przeprowadzeniu imprezy i mimo to każdy bawił się dobrze . Uczestnicy mogli korzystać z wielu atrakcji które zostały przygotowane, a były to m. in.:


-strzelanie do tarczy z broni paintball-owej
-przejażdżki quadem i motocyklem
-konkurs piosenki karaoke
-malowanie twarzy
-dyskoteka.


Przez cały czas trwania imprezy dostępny był słodki poczęstunek, a także potrawy z grilla, a to wszystko przygotowane przez Panie z KGW. W przerwach swoim występem umilił czas lider zespołu COSMIC DANCE, za co składamy Mu serdeczne podziękowania.
Wszystkie dzieci bawiły się bardzo dobrze co widać na załączonej poniżej foto-relacji z imprezy

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzowie w partnerstwie z Gminą Gostynin

Dnia 1 czerwca 2012r. rozpoczęła realizację projektu: ,,Wiedza strażaka szansą do sukcesu” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt zakończy się w m-cu październiku 2012r. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności przez 25 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie (w tym 11 członków MDP) poprzez udział w szkoleniach: Bezpieczeństwo i higiena pracy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych na stanowisku strażak ratownik, Szkolenie informacyjno-dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia: przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, katering, wyjazd studyjny. Informacje o naborze na szkolenia zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Zainteresowanych udziałem prosimy o śledzenie naszej strony www.osp.kazimierzow.eu

Projekt ,,Wiedza strażaka szansą do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data: 01.06.2012r.

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej wsi na piknik z okazji Dnia Dziecka, który rozpocznie się w sobotę 2-go czerwca o godzinie 14 w remizie OSP. Przewidziane są liczne atrakcje, poczęstunek dla wszystkich uczestników, a także dyskoteka. Zapraszamy wszystkich chętnych.
ORGANIZATORZY: Koło Gospodyń Wiejskich ,Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka w Kazimierzowie

Serdecznie Zapraszamy

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33