Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt pt. ,,Remont i modernizacja remizy OSP w Kazimierzowie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”

Dnia 06 sierpnia 2012r. w Warszawie pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Kazimierzowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie Mariusza Kieplina oraz Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie Feliksa Murawskiego a Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW NA LATA 2007-2013.

Wobec powyższego Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzowie przystepuje do realizacji operacji pt. ,,Remont i modernizacja remizy OSP w Kazimierzowie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”, której celem jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. W ramach projektu przewidziany jest: zakup dwóch par drzwi zewnętrznych, dwóch okien, 35 m² terakoty do małej sali, zakup kuchni gazowej, butli gazowej, kuchenka mikrofalowa oraz chemia budowlana niezbędna do wykonania prac remontowych. Przewidziany jest wkład pracy własnej druhów OSP w Kazimierzowie świadczonej nieodpłatnie. Ogólna kwota wydatków przewidziana w projekcie: 9.475,91zł (wkład własny OSP w kwocie 2.842,78zł).

Pomoc finansowa w kwocie 6.633,13zł tj. nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji będzie przekazana OSP w Kazimierzowie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na remont i medernizację remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej.

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

DZIEŃ DZIECKA

W dniu 2 czerwca 2012 roku na terenie OSP w Kazimierzowie dla wszystkich dzieci z naszej miejscowości odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowały go wspólnie Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną przy wsparciu Rady Sołeckiej w Kazimierzowie. Pogoda nie do końca dopisywała, jednak nie przeszkodziło w przeprowadzeniu imprezy i mimo to każdy bawił się dobrze . Uczestnicy mogli korzystać z wielu atrakcji które zostały przygotowane, a były to m. in.:


-strzelanie do tarczy z broni paintball-owej
-przejażdżki quadem i motocyklem
-konkurs piosenki karaoke
-malowanie twarzy
-dyskoteka.


Przez cały czas trwania imprezy dostępny był słodki poczęstunek, a także potrawy z grilla, a to wszystko przygotowane przez Panie z KGW. W przerwach swoim występem umilił czas lider zespołu COSMIC DANCE, za co składamy Mu serdeczne podziękowania.
Wszystkie dzieci bawiły się bardzo dobrze co widać na załączonej poniżej foto-relacji z imprezy

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33