Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzowie w partnerstwie z Gminą Gostynin

Dnia 1 czerwca 2012r. rozpoczęła realizację projektu: ,,Wiedza strażaka szansą do sukcesu” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt zakończy się w m-cu październiku 2012r. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności przez 25 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie (w tym 11 członków MDP) poprzez udział w szkoleniach: Bezpieczeństwo i higiena pracy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych na stanowisku strażak ratownik, Szkolenie informacyjno-dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia: przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, katering, wyjazd studyjny. Informacje o naborze na szkolenia zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Zainteresowanych udziałem prosimy o śledzenie naszej strony www.osp.kazimierzow.eu

Projekt ,,Wiedza strażaka szansą do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data: 01.06.2012r.

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej wsi na piknik z okazji Dnia Dziecka, który rozpocznie się w sobotę 2-go czerwca o godzinie 14 w remizie OSP. Przewidziane są liczne atrakcje, poczęstunek dla wszystkich uczestników, a także dyskoteka. Zapraszamy wszystkich chętnych.
ORGANIZATORZY: Koło Gospodyń Wiejskich ,Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka w Kazimierzowie

Serdecznie Zapraszamy

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

Zaproszenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie serdecznie zaprasza wszystkich członków naszej jednostki wraz z osobami towarzyszącymi, a także członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy naszej jednostce, na piknik z okazji dnia Świętego Floriana, który rozpocznie się w sobotę 5-go maja o godzinie 17 w naszej remizie.

Serdecznie Zapraszamy

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33