Walne Zebranie członków OSP Kazimierzów

W dniu 23.03.2013 roku odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie. Na zebraniu tym przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2012 oraz projekt planu działań na rok 2013. Obecni członkowie udzielili na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium dla zarządu OSP w Kazimierzowie.

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

Walne zebranie członków OSP Kazimierzów

Zarząd Ochotniczej Straży pożarnej w Kazimierzowie informuje, iż w dnia 23 marca 2013 roku o godzinie 18 w odbędzie zebranie walne sprawozdawcze za rok 2012. OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA (dotyczy również MDP).

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33

Apel o pomoc

W obliczu tragedii jaka dotknęła rodzinę Państwa Murawskich Rada Sołecka w Kazimierzowie zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie pomocy i wsparcia w tak trudnej chwili. Poszkodowani potrzebują zarówno pomocy finansowej jak i rzeczowej (w szczególności materiałów budowlanych, hydraulicznych itp.).

Jednocześnie informujemy, że datki zbierane będą na zaplanowanym w dniu 11.03.2013r. o godzinie 17:00 zebraniu, które odbędzie się w remizie OSP
w   Kazimierzowie.

Prosimy o okazanie dobrego serca i pomoc dla rodziny Państwa Murawskich.

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 11:33