W sobotę 13 października 2018 roku, odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie. Uroczystość rozpoczęła  się o godzinie 15.00 w remizie strażackiej OSP Kazimierzów. Przekazania dokonał wójt gminy Gostynina Edmund Zieliński, złożył wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gostynin – Tomaszem Lewandowskim, na ręce druhów naszej jednostki kluczyki do nowego samochodu strażackiego. Następnie poświęcenia samochodu bojowego dokonał ks. kan. Eugeniusz Klonowski - emerytowany Kapelan Gminny Strażaków Ochotników.

Prezes OSP w Kazimierzowie dh Mariusz Kieplin w krótkim wystąpieniu wyraził w imieniu druhów OSP Kazimierzów, serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego pozyskania. W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia druhom OSP Kazimierzów za długoletnią pracę na rzecz jednostki i działań przeciwpożarowych. Następnie odbyły się okolicznościowe wystąpienia gości, którzy pogratulowali strażakom nowego nabytku, podziękowali za całokształt pracy,  poświęcenie i zaangażowanie w służbę oraz życzyli zadowolenia z użytkowania nowego samochodu, zakończyły główną cześć uroczystości na placu. Dla mieszkańców został zorganizowany piknik z grillem i muzyką.

Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich przybyłych na imprezę gości, wśród nich m.in.: Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Przewodniczący Rady Gminy Gostynin Tomasz Lewandowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie mł. bryg. Mariusz Ostrowski, członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Dh Karol Podleśny, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Gostyninie Dh Kamil Balcerzak, Komendant Ochrony Przeciwpożarowej gminy Gostynin Dh Sławomir Stanecki, Sekretarz Związku Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gostyninie Fabian Kowalczyk, Radny Powiatu Gostynińskiego Jan Baranowski, Radny Gminy Gostynin Zygmunt Kieplin,  Prezesi ościennych jednostek OSP, Prezes KGW w Kazimierzowie Edyta Antczak, Wiceprezes KGW w Kazimierzowie Monika Matusiak, druhowie i druhny OSP Kazimierzów, mieszkańcy wsi Kazimierzów.

Cieszy nas fakt iż już niedługo będziemy mieli nowe ogrodzenie, z tego powodu trzeba było przygotować teren. Nasi druhowie i tym razem nie zawiedli licznie przybyli z ciężkim sprzętem aby zdjąć stare ogrodzenie, wyrównać teren i posprzątać wokół remizy. Czekamy z niecierpliwością na efekty.

Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęto Mszą Świętą Dziękczynną za zebrane plony w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sokołowie, którą odprawił dziekan dekanatu gostynińskiego ks. kan. Ryszard Kruszewski, a homilię wygłosił proboszcz parafii Sokołów ks. dr Wiesław Szymański. W Eucharystii uczestniczył też proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie ks. Andrzej Rutkowski. Po Mszy św. korowód dożynkowy przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej przemaszerował na miejsce uroczystości. Druhowie z naszej OSP uczestniczyli w poczcie sztandarowym oraz w obchodach. Ponadto KGW Kazimierzów promowało lokalną markę na stoisku promocyjnym.