Skład Zarządu OSP w Kazimierzowie:

- Prezes

Mariusz Kieplin

 - Wiceprezes   Marcin Kędzierski

- Wiceprezes-Naczelnik

Łukasz Rękawiecki

- Zastępca Naczelnika

Sławomir Kosiński

- Sekretarz

Radosław Rękawiecki

- Skarbnik

Tomasz Karasiński

- Gospodarz

Tomasz Antczak

 

Skład Komisji Rewizyjnej OSP w Kazimierzowie:

- Przewodniczący

Tomasz Kędzierski

- Wiceprzewodniczący

Karolina Majchrzak

  - Sekretarz   Mariusz Ostrowski
  - Członek   Joanna Pindelska-Sztylko

- Członek

Tomasz Rękawiecki