Skład Zarządu OSP w Kazimierzowie:

- Prezes

Marcin Kędzierski

 - Wiceprezes  Sławomir Kosiński

- Wiceprezes-Naczelnik

Łukasz Rękawiecki

- Sekretarz

Radosław Rękawiecki

- Skarbnik

Tomasz Karasiński

- Gospodarz

Tomasz Antczak

- Członek zarządu

Waldemar Iwański

 

Skład Komisji Rewizyjnej OSP w Kazimierzowie:

- Przewodniczący

Tomasz Kędzierski

- Wiceprzewodniczący

Karolina Majchrzak

  - Sekretarz   Mariusz Ostrowski
  - Członek   Joanna Pindelska-Sztylko

- Członek

Tomasz Rękawiecki