Spotkanie pierwsze - 7.VII.2012r.

Spotkanie drugie - 14.VII.2012r.

Spotkanie trzecie - 21.VII.2012r.

Spotkanie czwarte - 28.VII.2012r.

Spotkanie piąte- 04.VIII.2012r.

Spotkanie szóste- 11.VIII.2012r.

Spotkanie siódme- 18.VIII.2012r.

Spotkanie ósme- 01.IX.2012r.

Spotkanie dziewiąte- 02.IX.2012r.

Spotkanie dziesiąte- 08.IX.2012r.

Wyjazd szkoleniowy (Zakopane, Kiry) -  18-21.X.2012r.