wtorek, 05 czerwiec 2012 13:51

Pro1

Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzowie w partnerstwie z Gminą Gostynin

Dnia 1 czerwca 2012r. rozpoczęła realizację projektu: ,,Wiedza strażaka szansą do sukcesu” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt zakończy się w m-cu październiku 2012r. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności przez 25 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie (w tym 11 członków MDP) poprzez udział w szkoleniach: Bezpieczeństwo i higiena pracy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych na stanowisku strażak ratownik, Szkolenie informacyjno-dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego, rozwijania umiejętności i kompetencji zawodowych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia: przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, katering, wyjazd studyjny. Informacje o naborze na szkolenia zostaną opublikowane w najbliższym czasie. Zainteresowanych udziałem prosimy o śledzenie naszej strony www.osp.kazimierzow.eu

Projekt ,,Wiedza strażaka szansą do sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data: 01.06.2012r.

 


Zapytania Ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 1 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 2 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 3 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 4 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 5 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 6 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 7 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 8 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 9 Oferta

Zapytanie ofertowe nr 10 Oferta

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 11.06.2012r


 

Pliki do pobrania

Regulamin Rekrutacji projektu pn.: "Wiedza strażaka szansą do sukcesu"

Formularze Rekrutacyjne projektu pn.: "Wiedza strażaka szansą do sukcesu"


Data: 20.06.2012r


Informacja dotycząca wyboru ofert


Pobierz wyniki

Data: 21.06.2012r


Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7

Oferta
Zapytanie ofertowe nr 8 Oferta

 

 

 

 

Data: 22.06.2012r


Lista członków OSP w Kazimierzowie zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.:"Wiedza strażaka szansą do sukcesu".


Tomasz  Antczak
Jacek Durma
Waldemar  Iwański
Tomasz Karasiński
Marcin Kędzierski
Tomasz Kędzierski
Mariusz Kieplin
Łukasz Kieplin
Mariusz Keplin
Sławomir Kosiński
Mariusz Ostrowski
Łukasz Rękawiecki
Tomasz Rękawiecki
Dawid Zwoliński


MDP DZIEWCZĄT


Karolina Antczak
Justyna Durma
Paulina Durma
Karolina Keplin
Julita Kosińska
Karolina Michalak
Milena Pilichowicz


MDP CHŁOPCÓW

Artur Durma
Konrad Kosiński
Dariusz Klamborowski
Mateusz Michalak

 

Data: 02.07.2012r


Harmonogram zajęć - Projekt pn.: „Wiedza strażaka szansą do sukcesu”.

Szkolenie Bezpieczeństwo i higiena pracy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych na stanowisku strażak ratownik

– od godz. 15:00.

Spotkania informacyjno-doradcze.

– od godz. 17:00.

 

Data: 02.07.2012r


Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7

Oferta

 

 

 

 

Data: 03.07.2012r


 

 

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 11

Oferta
Zapytanie ofertowe nr 12 Oferta

 

 

 

Data: 01.10.2012r

Czytany 3310 razy