Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzowie
Kazimierzów 29
09-500 Gostynin
e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Zarządu
Marcin Kędzierski

Wiceprezes-Naczelnik
Łukasz Rękawiecki
Tel: 506-312-406

Sekretarz/Administracja www
Rękawiecki Radosław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzowie.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie

z siedzibą Kazimierzów 29, 09-500 Gostynin

(nr tel.: 608180018, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

  1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

-        wykonywania czynności zgodnych ze statutem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie w tym między innymi:

-        wykonywania czynności związanych z profilaktyką przeciwpożarową,

-        wykonywania czynności w celu zapewnienia sił i środków wymaganych w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

-        wykonywania czynności związanych z wynajęciem, przekazaniem do użyczenia obiektów i sprzętu będących własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest Ochotnicza  Straż Pożarna w Kazimierzowie;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kazimierzowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.