poniedziałek, 03 marzec 2014 09:59

Zebranie walne sprawozdawcze za rok 2013

W dniu 1 marca 2014 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2013. Uroczystego otwarcia i przywitania wszystkich przybyłych dokonał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie  dh Mariusz Kieplin. W spotkaniu podsumowującym poprzedni rok, oprócz członków tejże organizacji wzięli udział:

- Wójt Gminy Gostynin P. Edmund Zieliński

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Starosta Gostyniński Jan Baranowski

- Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego dh Marek Kołodziejski

- Pracownik Urzędu Gminy w Gostyninie P. Jarosław Cichoński

- Przewodnicząca KGW w Kazimierzowie P. Edyta Antczak

- Z-ca Przewodniczącej KGW w Kazimierzowie P. Monika Matusiak

- Sołtys Wsi Kazimierzów oraz Radny Gminy Gostynin P. Zygmunt Kieplin.

Następnie przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych OSP w Kazimierzowie.

Jednostka ta w 2013 roku brała udział w 6 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których brało udział łącznie 10 strażaków. W tym miejscu również, prezes podziękował wszystkim ratownikom, którzy poświęcają swój czas aby pomagać innym, w dodatku zrzekając się należnego ekwiwalentu pieniężnego na rzecz swojej jednostki, a także darczyńcom, którzy wsparli finansowo OSP w Kazimierzowie, zarówno tym którzy przekazali swój 1 % podatku dochodowego na naszą organizację, jak i tym którzy przekazywali darowizny w inny sposób.

Następnym punktem zebrania było sprawozdanie  komisji rewizyjnej przedstawione przez zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh. Mariusza Ostrowskiego, po którym postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2013. Zaprezentowano również projekt planu działalności oraz planu finansowego na rok bieżący.

W głosowaniu o udzielenie absolutorium wzięło udział 21 druhów co stanowi 75 % uprawnionych do głosowania. Wszyscy jednogłośnie byli za udzieleniem absolutorium oraz za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na rok 2014.

            Po zakończeniu zebrania wszyscy zebrani udali się na ciepłe posiłki, które przygotowały żony naszych druhów, za co również należą im się gorące podziękowania.

 

 

Czytany 829 razy