czwartek, 28 marzec 2019 13:10

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018

Zebranie walne sprawozdawcze za rok 2018 W dniu 16 lutego w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2018. Uroczystego otwarcia i przywitania wszystkich przybyłych dokonał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie dh Mariusz Kieplin. W tym miejscu również, prezes podziękował wszystkim ratownikom, którzy poświęcają swój czas aby pomagać innym, w dodatku zrzekając się należnego ekwiwalentu pieniężnego na rzecz swojej jednostki, a także darczyńcom, którzy wsparli finansowo OSP w Kazimierzowie, zarówno tym którzy przekazali swój 1 % podatku dochodowego na naszą organizację, jak i tym którzy przekazywali darowizny w inny sposób.

Zostały wręczone odznaczenia druhom naszej jednostki.

  • dh. Kazimierz Kieplin - wysługa 50 lat 
  • dh. Przemysław Majchrzak - Brązowy Medal dla Zasługi Dla Pożarnictwa
  • dh. Marcin Kędzierski Złoty Medal Dla Zasługi dla Pożarnictwa

Uchonorowano również dh. Zygmunta Kieplina statuetką św. Floriana za prace i wkład włożony w funkcjonowanie OSP Kazimierzów. Odczytano i wręczono również list gratulacyjny od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika dla wieloletniego prezesa i honorowego druha OSP Kazimierzów Mirosława Kwasiborskiego. 

W wolnych wnioskach obecny prezes OSP Kazimierzów Dh. Mariusz Kieplin poinformował o rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Po krótkiej przerwie nastąpiła dyskusja a następnie przystąpiono do wyborów nowego członka zarządu. 

Następnym punktem zebrania było sprawozdanie  komisji rewizyjnej przedstawione przez zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dh. Mariusza Ostrowskiego, po którym postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2018. Zaprezentowano również projekt planu działalności oraz planu finansowego na rok bieżący. Wszyscy jednogłośnie byli za udzieleniem absolutorium oraz za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na rok 2018.
 
Czytany 59 razy