niedziela, 10 luty 2019 10:44

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie zawiadamia wszystkich członków naszej jednostki o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2018, które odbędzie się w dniu 16-02-2019 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP. Obecność obowiązkowa.
Czytany 85 razy