sobota, 17 luty 2018 00:00

Zebranie walne sprawozdawcze za rok 2017

Zebranie walne sprawozdawcze za rok 2017

W dniu 17 lutego w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie odbyło się zebranie walne sprawozdawcze za rok 2017. Uroczystego otwarcia i przywitania wszystkich przybyłych dokonał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie dh Mariusz Kieplin. 
Następnie przystąpiono do przywitania zaproszonych gości oraz przedstawienia sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych OSP w Kazimierzowie kolejno przystąpiono do dyskusji oraz wolnych wniosków. 
Zostały wręczone odznaczenia druhom naszej jednostki.
dh honorowy Stanisław Pawlicki - odznaka za wysługę 50 lat 
dh Tomasz Antczak – złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Czytany 167 razy