Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie zawiadamia wszystkich członków naszej jednostki o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2018, które odbędzie się w dniu 16-02-2019 r. o godzinie 17:00 w remizie OSP. Obecność obowiązkowa.

Jak co roku w naszej jednostce, spotykamy się w gronie naszych druhów i druhen przy wigilijnym stole. Dziękujemy wszystkim za przybycie, 

W niedzielę 18-11-2018 roku, strażacy z powiatu gostynińskiego obchodzili tzw. Zaduszki Strażackie modlono się w intencji zmarłych strażaków. Homilię wygłosił ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski. Druhny i Druhowie z naszej jednostki uczestniczyli we mszy świętej oraz złożono kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. 

fot. Parafia św. Marcina w Gostyninie. www.gostynin.info

Strona 1 z 39